STYL NAŠÍ PRÁCE

JAK POSTUPUJEME?

ANALÝZA

Pro správné nastavení výukových cílů je nezbytná analýza:

  • Konzultace s rodičem/studentem
  • První hodina se studentem
  • Dokumentace (pedagogicko -psychologiká poradna, atd.)

CÍL 

Komunikace a plánování je naprosto zásadní:

  • Nastavení výukových cílů
  • Tvorba vzdělávacího plánu
  • Pravidelné vyhodnocování dílčích pokroků

 

VÝUKA

Neočekávejte od nás autokratický přístup, co ale očekávat můžete?

  • Mentory namísto lektorů
  • Objevíte talenty a silné stránky
  • Společně dosáhneme vytyčených cílů 

 

Ke vzdělávání přistupujeme prostě JINAK


Občas se mě klienti ptají, jak je možné, že jejich dítě navštěvuje pouze hodiny např. českého jazyka, ale ke zlepšení došlo ve většině předmětů. Přiznám se, že pokud je mi položena tato otázka, jsem jako v sedmém nebi. V tu chvíli cítím, že se střetává naše dlouhodobá vize s realitou.

Ptáte se, jak se tohle může stát? Odpověď je v celku jednoduchá, realizace už trochu složitější. Pokud chceme udělat nějakou změnu, musíme nejprve definovat současný stav. Proč velké množství dětí nechodí s oblibou do školy? Proč často vnímáme vzdělávání jako nutné zlo? No proč?!

Simon Sinek - Objevte své proč
Simon Sinek - Objevte své proč

Důvodů je mnoho. Ve škole, je nám ve většině případů, formou výkladu předkládáno - CO se máme učit. Někdy je nám podána pomocná ruka a vysvětleno, JAK se to máme učit. Z obrázku uvedeného výše už jste si asi domysleli, co schází. Takhle nastavený vzdělávací proces se nemůže shledávat s dlouhodobým úspěchem. Protože pokud nevíte PROČ se máte něco učit a necítíte nutkavou touhu poznávat, růst, zlepšovat se..., je vzdělávací proces silně zpomalen a v některých případech i zastaven. Často nám schází návrat k podstatě věci. Znát svůj důvod, smysl, očekávání...

A co vy a vaše děti? Už jste našli své PROČ?


Mgr. Zdeněk Vlček